Whatsapp Uygulaması ile İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Onay
WhatsApp uygulaması üzerinden paylaşmış olduğum kişisel verilerime ilişkin aydınlatma metnini okudum, anladım.İletişim kişisel verimin sunucuları yurtdışında bulunan WhatsApp ile paylaşılmasına açık rızam onayım vardır.

Whatsapp Uygulaması ile İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
Reddet
Onayla
Ana Sayfa Logo

Whatsapp Uygulaması ile İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Whatsapp Uygulaması ile İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

Whatsapp Uygulaması ile İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Veloterm Isıtma Soğutma Sistemleri İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İnternet sitemizdeki Whatsapp uygulaması aracılığıyla paylaştığınız ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve kendi isteğiniz doğrultusunda bizimle paylaşacağınız kişisel veriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte, saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Verileriniz, hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle ve açık rızanıza dayanılarak  iş süreçlerinin hızlı ilerlemesi için uygulamanın kullanılması amacıyla, sunucuları yurt dışında olan Whatsapp ile paylaşılacaktır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, Yenişehir Mah. Osmanlı Bulv. No:5/B D:31-32 Pendik/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@veloterm.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.